Rainbow page separator

Přestavbu zatím nevyužívaného měšťanského domu přiblíží studie

Středa, 5. února 2020

Svratka / Architektonickou studii stavebních úprav domu čísla popisného 23, takzvaného Balíčkova, schválili svratečtí zastupitelé. Poté bude následovat pořízení projektové dokumentace. V památkově chráněném domě v centru Svratky, který město před několika lety za 1,2 milionu korun koupilo, po rekonstrukci vznikne sídlo městského úřadu a trvalá galerijní expozice vysočinských malířů. Expozice je nyní umístěna v budově muzea, přičemž jejím přesutím by se v muzeu zároveň uvolnilo místo pro další exponáty.
Svratečtí by k rekonstrukci historického objektu, který naposledy sloužil i jako prodejna zeleniny, rádi využili vhodnou dotační podporu. K objektu, který aspiruje na to, aby se z něj opět stala jedna z dominant centra města, patří rovněž zahrada. Ta by se v případě možnosti dala taktéž upravit a zpřístupnit veřejnosti.