Rainbow page separator

Při komentované prohlídce lidé projdou památkovou zónou

Čtvrtek, 16. května 2024

Nové Město na Moravě / Další z komentovaných prohlídek historického centra Nového Města se uskuteční v sobotu 25. května. S minulostí města a osudy zajímavých obyvatel některých novoměstských domů zájemce seznámí průvodce Adam Dostál, sraz účastníků zhruba půldruhé hodiny trvající procházky po městě bude v 16 hodin v turistickém informačním centru v budově Horáckého muzea na Vratislavově náměstí. Vstupné činí osmdesát korun za dospělého, padesátikorunu zaplatí děti, studenti a senioři. 

Účastníci komentovaných prohlídek novoměstské památkové zóny, které se v Novém Městě konají už od roku 2014, se mají možnost dozvědět řadu pozoruhodností z jeho historie, domů v centru města, jejich majitelů nebo dalších místních významných osobností.