Rainbow page separator

Při modernizaci čističky zřejmě dojde na úspornější verzi

Sobota, 29. července 2017

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Méně financí, než předpokládala původní studie, bude zřejmě použito při modernizaci a rozšíření žďárské čistírny odpadních vod. Ta původně počítala s 250 miliony a byla v ní zahrnutá i sušárna kalů. Podle Dagmar Zvěřinové, předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který bude hlavním investorem akce, se následně posoudí „osekaná“ varianta za 130 milionů korun. „Co se ale neudělá teď, bude nutné udělat za pár let,“ poznamenala Dagmar Zvěřinová.
Žďár je ochoten na modernizaci, při níž je vzhledem k finanční náročnosti akce předpokládáno využití evropských dotačních titulů, přispět maximálně čtyřiceti miliony. Sousední Hamry, na jejichž katastru žďárská čistírna leží, by byly ochotny akceptovat podle počtu obyvatel zhruba dvoumilionový příspěvek. Tamní zastupitelé také schválili požadavky, aby se v čističce zpracovávaly jen kaly z jejího provozu, obyvatelé nebyli obtěžováni nadměrným hlukem či zápachem a platba se týkala pouze objemu odpadních vod do čističky dodaných.
Poslední intenzifikace žďárské čistírny odpadních vod se uskutečnila před dvěma desítkami let, teď už zařízení ve špičkách s ohledem na kapacitu nedostačuje, navíc vzhledem ke stále tvrdší legislativě by v budoucnu mohlo dojít na pokuty za vypouštění nedočištěných odpadních vod. Již nyní je někdy problém s překročením limitu vypouštěného fosforu.