Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, bazén, oprava
Rainbow page separator

Při opravě bazénu už bylo prostavěno téměř 49 milionů

Středa, 25. ledna 2012

Žďár nad Sázavou/ Celkem 48 milionů a 855 tisíc korun včetně DPH již bylo „prostavěno“ při rekonstrukci a rozšíření žďárského plaveckého bazénu při Základní škole Švermova. Vzhledem k [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu, že finální finanční náklady by měly činit přibližně 168 milionů korun včetně DPH, jedná se o zhruba jednu třetinu. Stavebně je ale podle vedení okresního města ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovo mnohem více. „Některé věci se [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž teprve fakturují nebo budou fakturovat, i když už jsou dávno dokončené,“ upozornila žďárská starostka a sená[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}torka Dagmar Zvěřinová. Na stavbě se podle ní stále pracuje i v [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zimním období. A zástupci města i budoucího provozovatele – příspěvkové organizace Sportis, ros[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toucí objekt navštěvují při pravidelných kontrolních dnech.

V současné době jsou ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tové kromě jiného základové desky, izolace, přípojka vodovodu, vnitřní kanalizace, drenáže, železobe[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonové konstrukce bazénů, železobe[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tonové stěny jedné z hal včetně dvou sloupů, podlahy ve strojovně a podobně. Akce je podle vedení okresního města ve vysokém stadiu rozestavěnosti. Ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tová by měla být, nenastanou-li nějaké komplikace, pravděpodobně do konce le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku. Jako ideální termín vidí na radnici prosinec 2012. Moderní společensko relaxační centrum by [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to rádo přestavilo veřejnosti jako dárek k Vánocům. (zp)