Rainbow page separator

Při podzimním sečení květnatých luk se počítá s křovinořezy

Úterý, 23. Červenec 2019

Žďár nad Sázavou / Až na podzim plánují ve Žďáře sečení některých travnatých ploch, které byly ponechány v režimu květnaté louky. S největší pravděpodobností při tom budou použity křovinořezy.
„Termín sečení bude zvolen podle aktuálního stavu porostu, klimatických podmínek a následně bude zveřejněn na webových stránkách města. Na základě stavu porostu na jednotlivých plochách bude zvolena i technika a co nejvhodnější způsob posečení travnatých ploch. Předpokládáme sečení pomocí křovinořezů. O dalším způsobu jednáme,“ informovala Eva Křesťanová z odboru komunálních služeb žďárského městského úřadu.
Ve Žďáře bylo v souvislosti s několik let trvajícím suchem přistoupeno ke změně v údržbě městské zeleně, takže trávníky se již nekosí tak nízce, aby se zbytečně nevysušovaly a lépe zadržely vláhu, přičemž v některých částech města se obecně sekají méně často. Dalším důvodem vzniku takzvaných květnatých louček, které se budou plošně kosit jenom jednou či dvakrát do roka, přičemž v nich však zůstanou vysekané cestičky pro pěší či plochy pro trávení volného času, je zachování rozvoje druhového složení trávníků i společenstev živočichů.