Rainbow page separator

Při rekonstrukci ulice posunou chodník, aby se tam vešla auta

Čtvrtek, 6. února 2020

Nové Město na Moravě / Začátkem září se mohou lidé z bytových domů v novoměstské Tyršově ulici a nejbližšího okolí těšit na dvaapadesát nových parkovacích míst. Ta se v souvislosti s další etapou rekonstrukce ulice začnou v úseku od „červeného“ věžáku po křižovatku s ulicí Malou budovat začátkem června. V tu dobu už má být dostavěna sportovní hala v sousedství, protože tuto stavbu by rozkopaná Tyršova ulice, která se používá jako přístupová, značně zkomplikovala.
Auta budou na nových parkovacích stáních zastavovat kolmo k silnici v místech, kde je dnes chodník. Ten se při rekonstrukci území posune a ulice se tak rozšíří přibližně o pět metrů. Zbývající část vozovky dostane nový povrch a přibude i nové veřejné osvětlení. Přestavba se dotkne taktéž tamní zeleně, vykáceny budou například javory rostoucí podél stávajícího chodníku. Ty budou nahrazeny novými dřevinami systémem kus za kus a v plánu je i výsadba nových keřů.