Rainbow page separator

Při semináři se lidé dozví, jak získat nové dotace na bydlení

Pátek, 14. Říjen 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Bezplatného semináře týkajícího se aktuálních informací o vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám se mohou zúčastnit zájemci ve Žďáře. Akce se uskuteční 20. října od 15 do 17 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města ve žďárském úřadě.
Program ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, pro lepší využití zdrojů energie a podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.
Lidé, kteří mají zájem tímto způsobem ušetřit při investicích do svého bydlení a získat příspěvek, se budou moci poradit s odborníky ze Státního fondu životního prostředí ČR. Ti kromě obecných informací poskytnou rovněž individuální konzultace a poradenství. Na semináři se bude hovořit i o možné podpoře pro bytové domy z Integrovaného operačního regionálního programu. Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.