Rainbow page separator

Při tvorbě generelu dopravy se počítá i s názory veřejnosti

Neděle, 2. Srpen 2020

Žďár nad Sázavou / Sčítání dopravy, a to i chodců a cyklistů, nebo dotazníkové či on-line průzkumy veřejnosti se až do podzimních měsíců uskuteční ve Žďáře. Na základě komplexní analýzy dat dojde ke vzniku digitálního modelu dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Tedy jak se třeba projeví různá omezení provozu v podobě uzavírek, změny vedení linek městské hromadné dopravy (MHD) nebo kupříkladu plánovaná stavba obchvatu města. Cílem průzkumů budou všechny druhy dopravy, kromě motoristů se bude sledovat také dopravní zátěž v různých lokalitách města ze strany chodců i cyklistů s následným zaměřením na jejich potřeby.
V rámci tvorby generelu dopravy vznikne mimo analýzy současného stavu a rovněž i návrhu řešení, který by měl být připraven na jaře příštího roku, také pasport komunikací včetně základní sítě cyklostezek a cyklotras, ale také vedení linek MHD. Ten bude rozdělený podle charakteru dopravy, nějakým způsobem problémových míst, parkování, dostupnosti jednotlivých tras a komunikací a řady dalších aspektů.