Rainbow page separator

Příjem žádostí o podporu z nadačního fondu končí 29. února

Středa, 31. ledna 2024

Nové Město na Moravě / Náměty, projekty a žádosti o podporu, kde by mohl při financování pomoci Nadační fond Nového Města na Moravě, mohou do 29. února podávat fyzické či právnické osoby. Může se tak jednat o člověka, jenž potřebuje pomoci, zapomenutou památku potřebující opravu nebo nápad či projekt, který přispěje k rozvoji města. V předešlém roce byl prostřednictvím fondu podpořen nákup oxygenátoru sloužícího pacientům Domácího hospice Vysočina a příspěvek ve výši padesát tisíc korun získala nemocnice na pořízení zvedáku pro pacienty oddělení dlouhodobě nemocných. Předtím zase obdrželi příspěvek skauti ze střediska Bílý štít na rekonstrukci klubovny a finanční pomoc zamířila také na vybavení právě dokončovaného Domova Pomněnka.

Nadační fond Nového Města na Moravě vznikl v roce 2017 se základním vkladem sto tisíc korun. Slouží především pro potřeby obyvatel Nového Města a okolí, například na projekty, které mohou zlepšit život ve městě, sportovní či dobročinné aktivity, podporu spolků, handicapovaných lidí nebo oživování a udržování lidových tradic. Peníze do něj putují z různých zdrojů, v posledních letech nejčastěji z výtěžku

jarního Pochodu srdcem Vysočiny či vánoční zvoničky, případně z darů donátorů.