Rainbow page separator

Příprava na obnovu pěší zóny začne pokácením několika stromů

Pátek, 5. Únor 2021

Žďár nad Sázavou / Do konce února budou zahájeny přípravné práce předcházející opravě pěší zóny v Nádražní ulici. Stavba naváže na revitalizaci úseku ulice od pošty po okružní křižovatku pod nádražím, která byla dokončena loni. V souvislosti s pěší zónou je třeba ještě před začátkem prací a v době vegetačního klidu pokácet několik starých stromů. Vykácené dřeviny nahradí nové stromořadí.
V rozpočtu na letošní rok je na obnovu inženýrských sítí a veškerých povrchů komunikací na pěší zóně – v úseku od křižovatky u pošty po ústí ulice do náměstí Republiky – vyčleněno sedm milionů korun. Práce budou probíhat podobně jako při první etapě rekonstrukce ulice; nejdříve dojde na obnovu kanalizačních i vodovodních rozvodů ve většinové finanční režii Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a poté k rekonstrukci veškerých povrchů pěší zóny včetně instalace veřejného osvětlení a mobiliáře a následné výsadby zeleně.
Rekonstrukce Nádražní ulice, která byla zahájena v roce 2019, mát být hotova do roku 2027. Po opravě pěší zóny je v plánu úsek od kruhové křižovatky pod nádražím až k nádraží a nakonec rekonstrukce prostranství před nádražní halou a kolem okružní křižovatky.