Rainbow page separator

Přípravy na opravu střechy muzea začaly

Pátek, 2. Říjen 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / V souvislosti s plánovanou opravou střechy Horáckého muzea začali tamní zaměstnanci se stěhováním obsahu depozitáře, jenž je umístěný na půdě objektu. Do náhradních prostor je tak postupně přemisťován starobylý nábytek, textil, staré lyže, předměty ze železa, staré tisky či skleněné exponáty.
Rekonstrukce střechy Horáckého muzea je naplánována na příští rok, a to za předpokladu, že se podaří zajistit financování stavební akce a vybrat jejího zhotovitele.
Opravou zastřešení objektu, který pochází z roku 1555, se předejde zatékání do krovů, jež by mohlo podle památkářů na historické stavbě způsobit závažné škody. O prázdninách se už na budově novoměstského Horáckého muzea na Vratislavově náměstí uskutečnily rovněž opravy římsy.