Drátenická skála
Rainbow page separator

Přírodní památka Drátenická skála

Pondělí, 22. Červen 2009

Přírodní památka Drátenická skála

Skalní útvar Drátenická skála, který hojně vyhledávají nejenom turisté, ale i horolezci, stojí na okraji lesa asi 200 metrů severozápadně od vsi Blatiny, místní části Sněžného. Právě vesnice Blatiny je ideálním výchozím bodem pro návštěvu Drátenické skály. Z Blatin je to ke skalisku, jež je chráněno od roku 1979 jako přírodní památka, asi 1,5 kilometru. Nejprve se turisté musejí napojit na zelenou značku, se kterou se setkají, půjdou-li z Blatin po silničce směr Samotín. Po asi půl kilometru chůze je třeba odbočit na červenou značku, jež dovede poutníky až k samotné skále. Z Blatin vede k památce rovněž vyšlapaná neznačená cesta v louce, čímž si putující mohou trasu značně zkrátit.

Do Blatin je to autem ze Žďáru nad Sázavou přibližně 25 kilometrů, jedeme-li přes Počítky, Sklené, Fryšavu pod Žákovou horou a Sněžné. Cesta by měla trvat kolem pětatřiceti minut. Automobil lze odstavit nejen v Blatinách, ale například i v Samotíně.

Přírodní památka Drátenická skálaNadmořská výška přírodní památky je 715 až 775 metrů. Vrcholový skalní útvar byl zformován do podoby mohutné, 200 metrů dlouhé skalní hradby s charakteristickými prvky mrazového zvětrávání rulových hornin. Hradba je rozčleněna podél puklin do několika vrcholů, z nichž nejvyšší Sokol dosahuje výšky až 35 metrů. Povrch stěn byl zvětráváním modelován do tvarů voštin, skalních výklenků a vznikl zde i 7,5 metrů dlouhý puklinový tunel. Pod skalními stěnami jsou odlámané úpatní suťové haldy, přecházející v rozvlečená, svahová balvanová pole.

Právě na balvanitých sutích kolem skal se zachoval fragment přírodě blízkých lesních porostů smrkových bučin – převažuje smrk ztepilý s přimíšeným bukem lesním a ojediněle je vtroušená i jedle bělokorá. Na skalách roste také krnící borovice lesní, bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Skály a sutě jsou porostlé hojnou vegetací lišejníků a mechorostů, jichž zde bylo zjištěno čtrnáct druhů. Z fauny, která se v lokalitě přírodní památky vyskytuje, lze uvést kupříkladu ptačí druhy, jako je datel černý, puštík obecný, kalous ušatý nebo křivka obecná. Často sem zalétají rovněž v okolí hnízdící poštolka obecná, krahujec obecný a krkavec velký.

Přírodní památka Drátenická skálaTuristický výstup na samotnou Drátenickou skálu není úplně snadný. Ti, kteří jej zvládnou, budou odměněni dalekým rozhledem do okolí. Mohutné skalisko, jež je známé rovněž pod názvy Drátník nebo Dráteničky, je především rájem milovníků horolezectví. Celý útvar nabízí bezpočet těžších i lehčích horolezeckých tras. Krásný výhled však není jenom ze samotného vrcholku skály, ale i z louky před ní.

Kde: Blatiny (místní část Sněžného)
Typ: pro pěší
Délka: cca 3 km
Náročnost: malá (kromě samotného výstupu na skalisko)
Orientace v terénu: snadná, trasa je turisticky značena

Foto: www.dajc-naturephoto.com