Rainbow page separator

Příspěvek městyse podpoří opravu ohradní kostelní zdi

Pátek, 12. ledna 2018

Sněžné / Příspěvek římskokatolické farnosti na obnovu ohradní zdi kostela svatého Kříže ve Sněžném schválili pro letošní rok sněženští zastupitelé. Jde o finanční částku ve výši šestapadesáti tisíc korun.
Na místě sněženského kostela dříve stávala menší kaple, respektive filiální kostelík zasvěcený svaté Kateřině. Ke kostelíku byly už tehdy přifařeny Tři Studně, Fryšava, Křižánky, Líšná, Vříšť, Kuklík, Odranec a Kadov. Stálé kaplanské místo bylo ve Sněžném – tehdejším Německém – v roce 1750. Kapli svaté Kateřiny jako již velikostně nedostačující čekala v letech 1753 až 1755 přestavba na kostel, jenž byl poté zasvěcen svatému Kříži. Svatostánek byl v minulých letech opraven, uvnitř je nová sakristie, předsíň a rovněž výmalba interiéru.