Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, příspěvky, granty
Rainbow page separator

Příspěvky z grantů už byly rozděleny

Pondělí, 2. dubna 2012

Žďár nad Sázavou/ Žďárští městští radní na svém posledním zasedání, které se konalo v pondělí 26. března 2012, schválili návrhy rozdělení příspěvků z grantových programů Kultura 2012 a Volný čas 2012. Z kulturního grantu chtělo finanční podporu obdržet přes dvě desítky žadatelů. Jedna žádost však byla vyřazena kvůli administrativnímu nesouladu a dvě nebyly komisí doporučeny k podpoře. Celkem bylo rozděleno 400 tisíc korun. Nejvyšší příspěvek ve výši 45 tisíc korun obdržela tradiční akce Ostrov pohody, která se koná každý rok před vánočními svátky v městském divadle. 30 tisíc korun získal žďárský divadelní spolek a stejnou částku dostali i organizátoři Festivalu pod Zelenou horou. Z 26 tisíc korun se pak mohou radovat například i pořadatelé Žďárského majálesu.

V dalším grantovém programu s názvem Volný čas 2012 byla mezi žadatele opět rozdělena částka ve výši 400 tisíc korun. „Sešlo se nám 44 žádostí, přičemž dvě nesplňovaly stanovená kritéria a byly proto vyřazeny. Čtyři projekty pak žádnou podporu nezískaly,“ vyjádřil se druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta. V rámci volnočasového grantu byly kromě jiných podpořeni žďárští Junáci, kteří dostali na svoji činnost celkem 20 tisíc korun. Stejný obnos putoval také na provoz takzvaného Modelového království Žďár. 15 tisíc korun pak obdržela například jednota Orel, turistický oddíl Tuláci nebo žďárské Kolpingovo dílo České republiky. (zp)