Rainbow page separator

Příští rok se dočkají zateplení žďárské svobodárny 3 a 7

Úterý, 25. Prosinec 2018

Žďár nad Sázavou / Finanční částka ve výši 8,5 milionu korun je v rozpočtu Žďáru pro rok 2019 vyčleněna na zateplení a výměnu oken ve svobodárnách 3 a 7 ve čtvrti Stalingrad, respektive bytových domů města oficiálních čísel 1871 v Revoluční ulici a 1932 v Brodské ulici.
Na rekonstrukci městských objektů žďárská radnice získala evropskou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je zaměřen na energetické úspory bytových domů. Na tento projekt město obdrželo dotační příslib ve výši 3,2 milionu korun, přičemž přislíbená dotace musí být využita do konce roku 2019.
Město výběrové řízení vypisovalo opakovaně – firmy přihlášené do prvního konkurzu od záměru odstoupily, protože by nebyly schopny zakázku podle požadavků radnice odvést do konce roku 2018. Původně byl totiž předpoklad, že práce v obou domech proběhnou od července do října 2018. Poté město vyhlásilo nový konkurs a termíny stavebních činností se posunuly.