Rainbow page separator

Příští rok v nemocnici přibude magnetická rezonance

Neděle, 11. Říjen 2015

Nemocnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Novou magnetickou rezonanci získá v druhé polovině příštího roku novoměstská nemocnice. Dosud v rámci Kraje Vysočina přístrojem disponuje pouze jihlavská nemocnice.
„Magnetická rezonance bude umístěna v pavilonu chirurgických oborů, po nutných stavebních úpravách na radiologickém oddělení jako jeho páté pracoviště,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pro novoměstskou nemocnici to bude znamenat posílení neinvazivních diagnostických metod v oblasti neurologie, onkologie, ortopedie a traumatologie.
Magnetická rezonance je moderní zobrazovací metoda, která nepracuje na principu rentgenového záření, ale využívá silného magnetického pole. Jedná se o bezpečné vyšetření bez ionizujícího záření užívaného při RTG a CT vyšetřeních. Přístroj bude nemocnice provozovat v dvousměnném provozu.
Polovinu nákladů na pořízení magnetické rezonance uhradí ze svého rozpočtu Kraj Vysočina, druhou část nákladů pokryje bankovní úvěr.
„Pořízením magnetické rezonance se pacientům výrazně zlepší dostupnost šetrnější a modernější diagnostiky. Nebudou už muset cestovat do vzdálených zdravotnických zařízení jako dosud, což zkvalitní a urychlí jejich léčbu,“ sdělila ředitelka novoměstské nemocnice Věra Palečková.