Rainbow page separator

Přístroj vyšetří poruchy cévního systému všech končetin naráz

Čtvrtek, 9. Listopad 2017

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nový pletysmograf mohou využívat pacienti cévního oddělení žďárské polikliniky. Přístroj v rámci průběžné obnovy vybavení zdravotnického zařízení nahradil původní, který měla poliklinika v bezplatné výpůjčce, aby byl umožněn rychlý rozvoj oddělení angiologie bez počátečních investic.
Nový přístroj zakoupený poliklinikou za sto sedmdesát osm tisíc korun slouží k vyšetření prokrvení končetin, a to u žilního i tepenného systému. Patří k nejmodernějším ve své kategorii a dokáže najednou vyšetřit všechny čtyři končetiny, přičemž ten původní vyšetřil pouze dvě. Pletysmograf pacienty hlasově naviguje, co přesně mají při vyšetření dělat, poté automaticky vyhodnotí tepovou a žilní křivku a nabídne lékaři předběžný závěr, který může vést ke stanovení dalšího vyšetřovacího postupu. Důležitou úlohu přístroj hraje rovněž při preventivních vyšetřeních, kdy odhalí různé poruchy cévního systému končetin ještě dříve, než pacient začne pociťovat zdravotní potíže.