Rainbow page separator

Pro 280 let starou lípu v Kuklíku se dá hlasovat do 15. září

Úterý, 5. Září 2017

Lípa srdčitá

Kuklík / Až do 15. září mají možnost lidé hlasovat pro lípu u Chobotského dvora v Kuklíku na Novoměstsku, která se dostala do finále soutěže Strom roku 2017. V současné době je asi 280 let starý strom o výšce dvacet metrů a obvodu kmene, jenž 130 centimetrů nad zemí činí 920 centimetrů, nejstarší stromem na Novoměstsku. O co nejvíce hlasů pro lípu v Kuklíku se snaží i novoměstský okrašlovací spolek, hlasovací archy jsou umístěny v infocentru v Horáckém muzeu. Hlasovat je možné také elektronicky přes web www.stromroku.cz.
Lípa v Kuklíku patří mezi nejkrásnější takzvané rodové stromy, které obvykle sázeli lidé proto, aby jim přinášely stín, odpočinek a potěchu u zemědělských stavení. Chobotský dvůr patřil nejprve vrchnosti, ale výnosy z něj nebyly takové, jak si šlechta představovala, a tak byl rozdělen na tři rodová stavení. Při této příležitosti jedna z rodin zasadila dnes již památnou lípu.
Nadace Partnerství, která anketu Strom roku tradičně pořádá, letos obdržela celkem 52 návrhů na strom letošního roku, přičemž dvanáct z nich porota vybrala do finále. Hlasování potrvá do 15. září, vyhlášení výsledků se uskuteční 5. října. Vítězný strom získá odborné arboristické ošetření.