Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, škola, prodej
Rainbow page separator

Prodej bývalé školy na náměstí se pozdrží

Pátek, 25. května 2012

Žďár nad Sázavou/ Žďárští městští zastupitelé, kteří budou zasedat ve čtvrtek 7. června 2012, nakonec nebudou jednat o prodeji bývalé základní školy na žďárském náměstí Republiky.Společnost z Nákla, která o budovu projevila předběžný zájem, [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž požádala vedení okresního města o odklad. „Firma nyní ještě potřebuje čas, aby zpracovala veškeré podklady a prostudovala si doplněné znění smlouvy,“ vysvětlil druhý žďárský mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostarosta Ladislav Bárta. Městští radní [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}totiž po vedení společnosti žádali před zhruba třemi týdny podrobnosti k plánům, jaké s objektem podnik má. K [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tomu bylo přis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupeno mimo jiné na základě rozporů informací obsažených v oficiální žádosti a v médiích. „Radní se pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to shodli na [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom, že chtějí jasně specifikovat, co přesně by v objektu bylo eventuelně vybudováno a k jakému účelu,“ vyjádřil se Ladislav Bárta. Požadované podklady – situační plán a případný průzkum poptávky po malometrážních bytech, jež mají v budově vzniknout, firma přislíbila dodat nejpozději do 16. června le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku. To znamená až po červnovém zasedání žďárských městských zastupitelů.

Budovu bývalé základní školy na náměstí Republiky se měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to snaží prodat již několik let. Nabízelo ji zájemcům například i přes realitní kancelář. Bez výsledku. Temperování zahálející stavby při[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom městskou pokladnu s[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tojí statisíce korun ročně. V současné době je nemovi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tost z převážné většiny nevyužitá. Pouze malou část objektu zabírá řečické pekařství, které chce vedení okresního města v budově zachovat i poté, co ji odkoupí případný nový majitel. (zp)