Rainbow page separator

Projekt křižovatky v Brodské ulici se má řešit komplexně

Neděle, 31. července 2016

Projekt křižovatky v Brodské ulici se má řešit komplexně

Žďár nad Sázavou / Projektem nejvýhodnějšího řešení frekventované křižovatky ulic Brodská a Revoluční se už několik let zabývá žďárská radnice. Území by se mělo upravit komplexně. „Rád bych, aby se rozšířilo řešené území na celé veřejné prostranství včetně chodníků, mobiliáře a stromořadí, což se setkalo s pochopením. Tedy řešit plochy pro motorovou dopravu v souvislosti s dopravou v klidu a nemotorovou a pěší dopravou. Prostor kolem křižovatky je obchodním centrem Stalingradu a jako takový si zaslouží velkou pozornost,“ uvedl městský architekt Zbyněk Ryška.
V souvislosti s možnou úpravou se v minulosti prověřovaly tři typy křižovatek – světelná, okružní a miniokružní, přičemž ani jedna se neukázala jako ideální. Světelná a okružní křižovatka by s sebou nesly zrušení parkovacích míst v okolí, miniokružní křižovatka zase není přijatelná pro majitele komunikace první třídy. Problémem je i celkový nedostatek parkovacích míst ve čtvrti. S ucpávající se křižovatkou úzce souvisí i křížení silnic u orlovny, které od sebe odděluje čtvrť Klafar a sídliště Stalingrad. Není tam přechod pro chodce či místo pro bezpečné přecházení, ačkoliv v blízkosti stojí několik škol a v lokalitě se v posledních letech značně zvýšil provoz. Ke zklidnění dopravy pomocí různých prvků by mohlo dojít na základě návrhu, který si radnice nechala zpracovat dopravní fakultou pardubické univerzity.