Rainbow page separator

Projekt na další okružní křižovatku je téměř dokončený

Neděle, 2. června 2024

Nové Město na Moravě / Přestavbu křižovatky ulic Masarykova, Brněnská a Komenského náměstí připravuje novoměstská radnice společně s Krajem Vysočina. Důvodem je dopravní situace spojená se zvyšujícím se vytížením frekventované silnice II/354. Kraj se na rekonstrukci tříramenné křižovatky na okružní bude podílet zejména při obnově povrchu komunikace, přičemž další náklady uhradí město. 

Proměnou křižovatky včetně vzniku odbočovacího pruhu před ní dojde ke snazšímu a přehlednějšímu výjezdu z centra města i z přilehlého sídliště, navíc v blízkosti prodejny Billa ve směru k autobusovému nádraží přibude dlouho postrádaný přechod pro chodce.

Aktuálně radnice dokončuje projektovou dokumentaci, k realizaci záměru by mohlo dojít nejdříve na podzim příštího roku, případně v roce 2026. 

Ke zklidnění provozu a zvýšení bezpečnosti na rušné krajské silnici již přispěla okružní křižovatka na opačné straně ulice - na křížení ulic Soškova, Křičkova a Masarykova. Ta byla zprovozněna na podzim roku 2021. Město plánuje ještě třetí kruhový objezd, a to v Brněnské ulici na silnici I/19 poblíž Billy. Protože se však jedná o silnici první třídy, bude nutná spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) ČR.