Počítky, pocitky, aktuality, projekt, příroda
Rainbow page separator

Projekt Příroda na Vysočině končí

Neděle, 19. Únor 2012

Počítky/ Koncem minulého roku doběhly aktivity projektu Příroda na Vysočině. Projekt realizovaný Sdružením Krajina z Počítek si kladl za cíl zapojovat veřejnost do praktické ochrany přírody a podpořit tímto směrem orientovanou činnost partnerských neziskových organizací. Neziskovky z kraje Vysočina se na tomto projektu podílely řadou akcí se širokým tématickým zaměření. Proběhly opravy drobných památek v krajině, úklid odpadků podél cest, výsadby stromořadí, ruční kosení luk, exkurze a podobně. Na organizaci akcí obdržely neziskovky od Sdružení Krajina drobný finanční příspěvek. Během roku 2010 a 2011 se uskutečnilo 73 akcí, kterých se v součtu zúčastnilo 2845 lidí. Tito lidé odvedli 10906 hodin dobrovolnické práce. Je to velké dílo a jsme za něj vděční. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Projekt Příroda na Vysočině proběhl díky podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí . V současné době hledáme nové finanční zdroje. Úroveň akcí i počet zapojených organizací má rostoucí tendenci. Byla by škoda, kdyby z důvodu nedostatku financí tento způsob péče o přírodu ustal. Začínají se množit dotazy na pokračování. Proto zkoušíme oslovovat také podnikatelskou a firemní sféru. Ohlasy máme kladné, ale současná nelehká ekonomická situace je znát. Podaří-li se nám zajistit financování v potřebné míře, budeme s podporou akcí pro veřejnost pokračovat i v roce 2012.

Připravil: Tomáš Blažek, Sdružení Krajina,
tel: 566 521 259, mobil: 777 045 586, e-mail: blazek@sdruzenikrajina.cz,www.sdruzenikrajina.cz