Rainbow page separator

Projekt pro podporu vzdělávání se ve Městě chýlí ke konci

Sobota, 19. Březen 2016

Projekt pro podporu vzdělávání se ve Městě chýlí ke konci

Nové Město na Moravě / K závěru se blíží projekt Škola nemusí být nuda, kterým se již rok zabývá novoměstská obecně prospěšná společnost Portimo. Má podpořit především romské děti a mládež, aby mezi nimi přibylo těch, kdo úspěšně zvládnou vzdělávání v základní i střední škole. Pracovníci a dobrovolníci Portima přitom využívají zážitkovou pedagogiku a zajímavé pomůcky, díky kterým mohou děti zažít učení jinak, než je běžné. „Smyslem projektu není pouhé „doučování“. Naším cílem je posílit kompetence k učení také z hlediska samostatnosti, spolupráce ve skupině a komunikačních dovedností. Kritériem rozhodně není pouhá „lepší známka“, ale skutečný osobní pokrok v čase,“ uvedla ředitelka společnosti Portimo Ruth Šormová.
Do projektu se během roku zapojilo 93 dětí a mladých lidí. Práce podle slov ředitelky přinesla i konkrétní výsledky – u několika dětí zlepšení školních výsledků, impuls k většímu zájmu o vzdělávání, zlepšila se komunikace s některými učiteli i rodiči. Motivační odměny nejvytrvalejším účastníkům umožnily šesti dětem zapojit se do celoročních zájmových aktivit podle vlastního výběru.