Nové Město na Moravě, bydlení
Rainbow page separator

Pronájem bytů města se řídí novou směrnicí

Středa, 2. Duben 2014

Nové Město na Moravě / Novou směrnici na pronájem městských bytů vydala novoměstská radnice. Obsahuje například podmínky pro přidělení bytu a uzavření nové nájemní smlouvy, informace o úhradě peněžité jistiny či nájmu, podnájmu a výměně bytové jednotky. Ve směrnici nechybí termín splatnosti nájemného, přesné postupy pro dlužné nájemné a poplatky z prodlení, nově obsahuje důležité změny týkající se povinnosti nájemců městských bytů. Další informací jsou pravidla pro umístění antén a satelitů na domy.
Směrnice je přístupná na webu novoměstské radnice, stejně je tam možné stáhnout i formuláře žádosti pro souhlas s přihlášením spolubydlící osoby, chovem zvířat, k trvalým pobytům, pro přihlášky do výběrového řízení, přechod nájmu a podobně. Porušení některých povinností, které vyplývají z nové směrnice, může být považováno za hrubé porušení, přičemž pronajímatel má právo nájemní vztah s takovým nájemníkem ukončit, anebo mu smlouvu neprodloužit.