Rainbow page separator

Propojka Jamské a Brněnské bude možná zprovozněna ještě letos

Neděle, 12. listopadu 2023

Žďár nad Sázavou / Koncem listopadu by se měli zástupci žďárské radnice dozvědět, zda bude ještě letos předčasně zprovozněna propojka ulic Brněnská a Jamská. Investiční akce vyčíslená na pětašedesát milionů korun měla podle smlouvy se zhotovitelem zabrat celkem čtrnáct měsíců včetně zimní přestávky, tedy s dokončením v květnu 2024, nicméně příznivé počasí umožnilo rychlejší postup prací. 

Nová komunikace v délce asi dvě stě metrů propojí nákupní centrum v Brněnské ulici s Jamskou ulicím s napojením na novou okružní křižovatku před sídlem územního pracoviště Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Součástí projektu jsou rovněž kompletní technické sítě, chodník pro pěší a cyklisty, zastávka MHD, veřejné osvětlení, protihluková stěna či nová zeleň. 

Město propojku ulic Brněnská a Jamská, jejímž účelem je rozmělnit dopravní zatížení v ulicích Žďáru, nechalo vybudovat na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra v Brněnské ulici. To bylo uvedeno do provozu už v roce 2009.