Rainbow page separator

Propojka silnic u nákupního centra se má začít budovat na jaře

Úterý, 27. září 2022

Žďár nad Sázavou / Dodavatele stavby místní komunikace, která spojí Jamskou ulici s nákupním parkem v Brněnské ulici, vybrali zástupci žďárské radnice. Důvodem vzniku nové propojky je snížení dopravního zatížení a lepší zpřístupnění nákupního parku díky stezce pro chodce i cyklisty a zastávce MHD. Stavební práce budou zahájeny na jaře příštího roku, propojka má být hotová do čtrnácti měsíců od převzetí staveniště. Město na financování stavby využije třicetimilionový úvěr s úrokem 2,5 procenta od Národní rozvojové banky.
Nová silnice povede podél nákupního centra ve směru k zahrádkářské kolonii a sídlu Hasičského záchranného sboru, aby vyústila v ulici Jamská. Žďár propojku zrealizuje na základě smlouvy uzavřené s provozovatelem obchodního centra, které bylo vybudováno a zprovozněno v roce 2009. Kromě samotné komunikace vznikne také okružní křižovatka v Jamské ulici, inženýrské sítě, zastávka autobusů MHD i pás pro chodce a cyklisty.