Rainbow page separator

Protipovodňová opatření na Svratce v Herálci získala ocenění

Úterý, 16. dubna 2024

Herálec / Protipovodňová opatření na řece Svratce v Herálci, která nechalo zrealizovat Povodí Moravy, se umístila na prvním místě v celorepublikové soutěži Vodohospodářská stavba roku 2023 v kategorii do 50 milionů korun. Stavební úpravy byly vyčísleny na 33,8 milionu korun, začaly v polovině roku 2022 a byly dokončeny v závěru loňského roku.  

Záměrem projektu bylo navrácení řeky do historicky meandrujícího koryta pod obcí a rekonstrukce včetně zvýšení protipovodňových zdí přímo v Herálci. Původní již nevyhovující kamenné zídky byly proto rozebrány, částečně doplněny a zčásti vystavěny nové a vyšší. Návrat Svratky do bývalých meandrů zajistilo prodloužení doby průtoku vody korytem a při vzduté hladině částečné rozlivy do okolních nivních luk. Protipovodňová opatření byla s úspěchem vyzkoušena záhy po dokončení, a to už koncem loňského prosince, kdy před Štědrým dnem napadlo velké množství sněhu, jenž vzápětí díky oteplení roztál, což vyvolalo prudké zvýšení hladin řek.