Rainbow page separator

Průjezd Žďárem zkomplikuje rekonstrukce páteřní komunikace

Úterý, 6. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / S největší pravděpodobností za měsíc obsadí žďárskou Jungmannovu a Bezručovu ulici stavební dělníci. Ředitelství silnic a dálnici ČR coby správce státní komunikace I/37 v první fázi provede rekonstrukci povrchu silnice v úseku od odbočky k zimnímu stadionu po odbočku do Sychrovy ulice.
Se stavebními pracemi je nezbytné i omezení dopravy na frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaném průtahu městem; provoz bude sveden do jednoho pruhu a kyvadlově řízený pomocí přenosných semaforů. U nákladních au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů se počítá s jejich odkloněním z opravovaného silničního úseku. Omezení dopravy je zatím předběžně předpokládané po dobu dvou měsíců, přičemž ke stavebním pracím v lokalitě se připojí rovněž žďárská radnice, která nechá opravit au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusovou zastávku v Bezručově ulici, poškozené povrchy některých chodníků a v okolí silnice vysadit novou veřejnou zeleň. K rekonstrukci se hodlá připojit i Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko, který v rámci obnovy infrastruktury potřebuje v okolí zimního stadionu vyměnit kanalizační a vodovodní rozvody. Rekonstrukce „sedmatřicítky“ má pokračovat i v příštím roce, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to od odbočky do Sychrovy ulice Santiniho ulicí až po parkoviště firmy Tokoz u výjezdu z města.