Rainbow page separator

Průmyslovou zónu vybavili silnicí i kanalizačními rozvody

Úterý, 7. Leden 2020

Trubka

Svratka / Stavební práce v průmyslové zóně v ulici U Koupaliště byly závěrem uplynulého roku dokončeny ve Svratce. Jedná se o první etapu budování místní účelové komunikace, kterou využijí zejména firmy, které v dotčené průmyslové lokalitě sídlí.
„Pod komunikaci byly položeny hlavně potřebné inženýrské sítě v podobě dešťové a splaškové kanalizace. Ve stávající komunikaci od křižovatky z ulice Nad Školou podél firmy KOVO HB v ulici U Koupaliště byl vybudován vodovod zakončený hydrantem,“ přiblížil starosta Svratky František Mládek. Doplnil, že kromě vodovodu, který bude sloužit pro potřeby průmyslové zóny, jde také o pokračování dešťové kanalizace, jež odvede povrchovou vodu zejména z místní komunikace v horní části průmyslové zóny.