Rainbow page separator

Průzkum odhalil i kamenné nástroje z doby paleolitu

Sobota, 25. Červenec 2015

Historická studna na náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Více než třiatřicet tisíc artefaktů bylo nalezeno v rámci záchranného archeologického výzkumu společnosti Pueblo, který probíhal v letních měsících loňského roku na žďárském náměstí Republiky. Všechny nálezy byly ošetřeny, zpracovány, došlo k vyhotovení terénní dokumentace a provedení expertiz odebraných vzorků.
Největší podíl z nalezených artefaktů tvořily části keramických nádob, četné byly rovněž nálezy kostí, skla, kovových předmětů a mincí.
Mezi nalezenými předměty se při archeologickém výzkumu našly i dva kamenné opracované nástroje, které odborníci předběžně zařadili do období paleolitu.
K výzkumu došlo v souvislosti s rekonstrukcí žďárského náměstí Republiky. Byla při něm mimo jiné objevena i středověká studna pod parkovištěm v horní části náměstí. Ta byla následně zachována, překryta ozdobnou mříží a nyní slouží jako zajímavost dokládající historii města.