Rainbow page separator

První senioři obydlí nový dům příští rok na podzim

Středa, 7. Září 2016

Nové Město na Moravě / V říjnu příštího roku bude ve Žďárské ulici dokončen takzvaný Komunitní dům pro seniory. Dvaadvacet bezbariérových bytů pro jednu či dvě osoby včetně prostorů pro jejich společenské aktivity je určeno pro seniory starší šedesáti let věku, kteří jsou v podstatě soběstační. Často už pouze sami žijí v nájemních bytech, které je se zvyšujícím se věkem spíše zatěžují. „Starost o velký byt s sebou nese také velké finanční náklady, což může být pro lidi žijící ze starobního důchodu problém. Nájem bytu v komunitním domě pro ně může být výhodnějším řešením,“ vyjádřil se novoměstský starosta Michal Šmarda s tím, že po podobném zařízení byla ve městě poptávka.
Novoměstská radnice na stavbu získala dotaci od ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12,6 milionu korun, přičemž náklady na postavení komunitního domu činí bezmála 24 milionů. Zbývající finance uhradí Nové Město ze svých zdrojů.