Rainbow page separator

Ptačí chřipka po třech letech udeřila ve žďárském okrese

Pondělí, 20. Leden 2020

Štěpánov nad Svratkou / V malém drůbežím chovu ve Štěpánově nad Svratkou ve žďárském okrese byl potvrzen výskyt ptačí chřipky. Ta se na území republiky naposledy objevila před třemi lety. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Jedná se o vysoce patogenní subtyp H5N8 smrtelný pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán. V nakaženém chovu bylo dvanáct slepic, z nichž šest během dvou dnů uhynulo, a tři kachny. Veterinární inspektoři po nahlášení úhynu zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé slepice k vyšetření do Státního veterinárního ústavu. To u všech šesti kusů potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku. „Ihned po potvrzení nákazy jsme přijali nutná opatření, na místo vyrazili pracovníci Státní veterinární správy. S kolegy na ministerstvu jsme připraveni pomoci zasaženým chovatelům s odškodněním, které jim ze zákona náleží. Nejdůležitější ale nyní je, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy, chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků,“ uvedl k problematice ministr zemědělství Miroslav Toman.
Zbývající drůbež v chovu byla utracena, také chov v těsném sousedství a kolem ohniska došlo k vymezení tříkilometrového ochranného pásma a pásma dozoru o poloměru deseti kilometrů, v nichž byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Jde o omezení pohybu drůbeže do a z pásem, provedení soupisů chovů a zákaz pořádání výstav či burz drůbeže a ptactva. V následujících dnech bude rozhodnuto, zda v lokalitě dojde k likvidaci dalších drůbežích chovů.
Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Infekci nejčastěji způsobí krmivo či voda kontaminované trusem infikovaných ptáků. Patogenní viry způsobují u ptáků vysokou nemocnost a velké úhyny. Základním preventivním opatřením je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné minimalizovat rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků. V případě podezření na nákazu, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba tuto skutečnost ohlásit krajské veterinární správě.