Rainbow page separator

Půjčky na bydlení i energie schválí zastupitelé v březnu

Neděle, 20. února 2022

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / V březnu proběhne řízení týkající se nejenom půjček z fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace domů a bytů na území Nového Města a jeho místních částí, ale taktéž žádostí o půjčku ke zmírnění dopadu navýšení cen energií. V tomto případě se na jednu bytovou jednotku dá vypůjčit nejvíce dvacet tisíc korun s tříprocentním úrokem a splatností nejvýše do pěti let. Žádosti splňující všechny náležitostí schválí novoměstští zastupitelé při březnovém zasedání.
K možnosti zápůjčky z fondu rozvoje bydlení na úhradu energií směřované k lidem s nižšími příjmy, které zaskočilo zvýšení cen tepla, plynu či elektřiny, případně ukončení činnosti některých dodavatelů, přistoupila radnice po výrazném navýšení ceny za teplo ze strany Novoměstské teplárenské. Město rovněž připravilo podmínky pro nájemce městských bytů, kdy nabízí variantu rozložení nákladů za teplo do více let prostřednictvím nižších záloh a následného rozložení případného nedoplatku do delšího časového období.
Pro obyvatele, kteří se ocitnou díky skokovému zdražení energií v existenčních problémech, se nabízí taktéž možnost požádat o mimořádnou okamžitou pomoc novoměstský úřad práce.