Rainbow page separator

Půl kilometru silnice na příjezdu do Žďáru projde obnovou

Středa, 9. března 2022

Žďár nad Sázavou / V jarních měsících obsadí stavební dělníci krajskou silnici II/353 v části Jihlavské ulice, konkrétně od firmy HETTICH po křížení Jihlavské ulice s ulicí Chelčického. V rámci rekonstrukce se Kraj Vysočina postará o obnovu komunikace i mostů nad železniční tratí Praha – Brno a nad vlečkou do firmy ŽĎAS, přičemž měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to zajistí chodník a zastávku MHD, nové mís[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro přecházení a veřejné osvětlení. Na stavbě se bude taktéž podílet Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVAK), a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to při rekonstrukci vodovodních rozvodů.
Stavební práce na krajské komunikaci v délce zhruba půl kilometru potrvají až do konce října. S tím budou spojeny i dopravní komplikace, neboť rekonstrukce úseku frekven[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tované spojnice mezi Žďárem a Jihlavou proběhne za částečného, případně úplného omezení provozu. Nákladní doprava bude s některými výjimkami odkloněna na objízdné trasy. „ŽĎAS má po dobu rekonstrukce silnice u HETICHu umožnit průjezd au[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tobusů i popelářských vozů svým areálem, za což děkujeme,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos s tím, že k té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to etapě dojde zřejmě v průběhu letních prázdnin.