Rainbow page separator

Pyšolec přešel do vlastnictví Víru, cílem je zajištění ruiny

Úterý, 30. Březen 2021

Vír / Do svého vlastnictví na základě směny pozemků s Lesy ČR převzala obec Vír zříceninu hradu Pyšolec. Ten se nachází na ostrohu nad meandrem řeky Svratky. Vírští se již před časem rozhodli, že zříceninu chtějí ve větší míře zpřístupnit turistům, tedy zejména zajistit hradní zdi, a to za pomoci dotačních programů. V plánu je i nová naučná stezka. Aktuálně v areálu památkově chráněné zříceniny probíhá průzkum, amatérští archeologové ze Spolku na ochranu památek Bystřicka, kteří se v okolí angažují již řadu let, se ve spolupráci s památkáři snaží dozdít šest metrů hlubokou cisternu na vodu, kterou vykopali přímo v hradu. Už předtím objevili řadu zajímavostí v těsném okolí ruiny, například pec, kde se vyrábělo vápno na stavbu hradu, vápencový lom i milíř na pálení dřevěného uhlí.
Hrad byl vystavěn ve 13. století, patřil šlechtickému roku Pernštejnů. Ve druhé polovině 15. století však zpustl, v roce 1464 je uváděn jako zbořený. Zbytky hradních zdí se tyčí vysoko nad řekou, která je obtéká ze třech stran – ze čtvrté vedla kdysi přístupová cesta s hlubokými příkopy s padacími mosty; pásy valů a hradeb byly trojité. Do současnosti se z Pyšolce zachovala část kdysi zhruba pětadvacet metrů vysoké věže a zbytek hradního paláce, který byl patrně s věží spojený pavlačí. Zbytkem opevnění je pilíř přímo nad vyrovnávací vodní nádrží Vír II. Pyšolec patří mezi tři zříceniny hradů v okolí – spojuje je červená turistická značka. Zubštejn a Aueršperk jsou ve správě Bystřice nad Pernštejnem, přičemž nejmohutnější Zubštejn byl za přibližně patnáct milionů korun s přispěním devadesátiprocentní dotace staticky zajištěn v roce 2011.